160,125,100,80,63 3716


3716 160,125,100,80,63 20.tuktuk76@yandex.ru
888888888

  • Lenovo ThinkServer
    IBM x3550 M5
    Dell T340
    IBM x3550